Logo Image
Alkamar, the village in the moonlight

Velkommen til Olaf Havnes sitt bibliotek. Her finner du:

  • Romaner skrevet av Olav Havnes .
  • Foto og tegninger, for det meste forarbeid til fortellinger og spill.
  • Scripts og verktøy Olaf har laget (skrevet i actionscript og java).

De sidene som handler om bøker er stort sett på norsk. De sidene som handler om design og programmering er på engelsk.


Dagens ord